Naše kompletní služby

logo lékárny. péče o seniory, Újezd u BrnaNabídka služeb domácí péče je různorodá, protože vždy je potřeba se co nejlépe přizpůsobit potřebám pacienta. Proto, prosím, berte na vědomí, že následující nabídka je jen jakýmsi základním schématem a že náplň pomoci od školené sestry se mění v závislosti na Vašich požadavcích.

Pacient po hospitalizaci v nemocnici

Tito pacienti bývají propouštěni do domácího léčení, protože není nezbytně nutné, aby zůstávali nadále v nemocnici. Domácí péče je výhodná hlavně v tom, že nehrozí ohrožení nemocničními nákazami, se kterými by se daný pacient mohl dostat do styku a které by mohly prodloužit dobu jeho rekonvalescence.

Pokud je to potřeba, nemocniční lékař nebo lékař praktický Vám vypíše na speciální formulář pro zdravotní pojišťovnu žádost o poskytnutí domácí péče, která Vám bude pojišťovnou proplacena. Musí však být dodržena obě tato kritéria: žádost vypsaná na speciální formulář, kterou vypíše nemocniční nebo praktický lékař (ostatní lékaři, např. diabetolog, musí o vypsání domácí péče požádat Vašeho praktického lékaře). Samozřejmě existuje možnost, že si službu vyžádáte sami, ovšem v tom případě ji hradíte sami.

Pacienti po hospitalizaci v nemocnici často nemívají nijak specifické nároky. Bývají mobilní, schopní se o sebe postarat v základních úkonech denní rutiny, avšak přeci asistenci potřebují. Jsou to zejména ty případy, kdy je potřeba pacientům pravidelně vyměňovat obvazy, aby nemuseli několikrát do týdne jezdit pouze kvůli převazům do nemocnice. U některých pacientů dokonce pečující sestra může vytáhnout a odstranit stehy nebo provést odběr biologického materiálu.

Další běžnou náplní práce sestry Martiny Matějkové je aplikace injekcí nebo výměna a zavádění infuzí. Pro velkou řadu pacientů znamená tato služba také aplikaci inzulínu.

Péče o těžce zdravotně postižené a chronicky nemocné

Péče o takto závažně nemocné pacienty je náročná nejen časově, ale také psychicky. Pacienti sice bývají umístěni do domácí péče, aby byli v okruhu své nejbližší rodiny, ovšem ne vždy jejich zdravotní stav dovoluje, aby se o ně rodinní příslušníci dokázali bez pomoci atestovaného pracovníka postarat.

Pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžko mohou být jak po operaci, tak i po úrazech. Mezi nejčastější operace, které tito pacienti absolvují, jsou operace pohybového aparátu, jako je například operace krčku kosti stehenní. Další situací, která pacientům neumožňuje pohyb, bývají stavy po cévní mozkové příhodě (lidově mozkové mrtvici).

Pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžko vyžadují speciální péči, aby u nich v důsledku málo častých změn poloh nedocházelo ke vzniku proleženin, které bývají bolestivé a na první pohled nemusí být viditelné. Náplní zdravotní sestry Martiny Matějkové proto není pouze pomoci pacientovi dodržovat alespoň základní hygienické a stravovací návyky (omývání pacienta, pravidelný přísun živin a tekutin), ale i prevence a zmírnění pravděpodobnosti výskytu proleženin vhodným polohováním a podepíráním pacienta. Tato práce je však velmi náročná a vyžaduje maximální sžití ošetřující sestry s pocity a potřebami pacienta.

Pokud je ošetřování dlouhodobě nemocného ze strany ošetřujícího personálu v domácí péči již nezvladatelná, bývají pacienti umístěni do hospiců nebo léčeben dlouhodobě nemocných, kde je jim poskytnuta potřebná péče.

Péče o seniory

Senioři jsou nejčastější skupinou lidí, kteří potřebují péči ošetřující sestry. Navíc se jich týkají i předchozí body, protože jsou velmi náchylní k úrazu nebo nemocem, a potřebují buď krátkodobou, nebo dlouhodobější péči sestry.

V těchto případech jde zejména o aplikaci injekcí a inzulínu, ale mohou nastat případy, kdy jsou senioři navíc po úrazu nebo operaci a potřebují k sobě někoho, kdo by jim pomohl. Sestra tedy může přicházet převazovat obvazy, ale také pomáhat při úkonech hygieny nebo stravování. Péče o seniory je obzvlášť delikátní prací, protože vyžaduje nejen preciznost práce samotné, ale také trpělivost, ochotu naslouchat a umění povzbudit. Právě senioři bývají kategorií pacientů, kteří dost často trpí nejen ze zdravotních důvodů, ale také na duchu, což bývá mnohdy těžší formou postižení než kterákoli nemoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *